Sitemize Reklam Almak Amacıyla Yaptığımız Anlaşma Çerçevesinde Panolar Takılmıştır

24.02.2016 17:26

Blok ön ve arka girişlerine reklam panoları monte edilmiştir.

Sitemize gelir getirecek olan bu panoların korunması noktasında gereken özeni gösterelim lütfen. İlerleyen süreçlerde asansörlere de reklam panoları monte edilecektir.
Sosyal Medya