2018 Olağan Genel Kurul Kararları

24.01.2018 10:50

                   11/01/2018

SARIKENT 1 SİTESİ 10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA

ALINAN KARARLAR

 

Sarıkent1 Sitesi 10.olağan Genel Kurulu 09/01/2018 tarihide yapılmıştır.Divan Kurul başkanı Hüseyin Kaçar Yazıcı Uğur Akbağ seçilmiştir.

1-Yapılan yoklamada Toplantı 52 kişi asil 4 Kişi vekalet olmak üzere 56 kişi ile yapılmıştır.

2-2017 Faaliyet raporu gelir-gider bilançosu okunmuştur.Denetim raporu deneticinin il dışında olması nedeyle onaylanamamıştır.

3-Yönetim kurulu 3 asil 3 yedek üye ile belirlenmiştir.Buna göre Gönül Çankaya – Hüseyin Demirbaş – Serdar Çavdar asil üye , Çağlar Taşdemir – Gülsüm Tuna – Ünal Demirhan yedek üye , Keçeci Özdemir ve Yasemin Kaya denetçi olarak seçilmiştir.

4- Çevre düzenlemesi ile ilgili (Çocuk oyun alanları,bordür ve kilit taşların yenlenmesi,çevre aydınlatmanın düzenlenmesi) Yönetim Kurulu sitemiz sakinlerinden bir heyet oluşturarak yaklaşık bir maliyet çalışması yapılıp. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilerek çevre düzenlemesi ile ilgili bir karara bağlanacaktır.

5-Görüntülü diyafon taktırılması site sakinlerinin tercihine bırakılmıştır.Taktırmak isteyen site sakinimiz yönetim ile irtibata geçebilir.

6-Gündem maddelerinden Su depolarının ,hidroforların,Jeneratör alımı ve Anten sorunlarının,Yangın Södürme hortumlarının ve vanaların yenilenmesi mutfak havalandırmadan gelen kokularının giderilmesi ile ilgili yaklaşık bir maliyet çalışması yapılarak Olağan Üstü Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanacaktır.

7- D blok arka kapısına ayrıca yaya kapısı açtırılması önerilmiştir.

8- Güvenlik için kamera sayısınının arttırılması önerilmiştir.

 

 

 SARIKENT1 SİTESİ 10. OLAĞAN GENELKURUL TOPLANTISI

 

Sarıkent1 sitesi 10. Olağan genel kurulu 09.01.2018 tarihinde saat 20:15 itibariyle 52 kişi bizzat katılarak 4 kişi vekaletiyle tolam 56 kişinin katımı ile başlamıştır.

Divan Başkanı Hüseyin Kaçar Yazman Uğur Akbağ oy birliği ile seçilmiştir.

2017 Yılı yönetim faaliyet raporu yönetim tarafından okundu ve oy birliği ile ibra edildi.Denetim raporu okunmadı oylamaya sunulamadı.

Yönmetim Kurulu Asil Üyeleri

Gönül Çankaya

Hüseyin Demirbaş

Serdar Çavdar

Yedek Üyeler

Çağlar Taşdemir

Gülsüm Tuna

Ünal Demirhan

Denetçiler

Keçeci Özdemir

Yasemin Kaya

Oy birliği ile seçilmiştir.

 

Çevra düzenlenmesi ile ilgili,yeşil alan,bordür ,çocuk oyun parkı,sulama sistemi,kilit ve parke taşlarının yenilenmesi,çevre aydınlatmanın düzenlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulunun yaklaşık maliyet çalışması yaparak bu konular hakkında olağan üstü genel kurul toplantısı yaparak üyelerin görüşü alındıktan sonra çevre düzenlenmesi ile ilgili çalışma yapılacaktır.

Görüntülü diyafonlarla ilgili takılması isteğe bağlı üyelerin tercihinde bırakıldı.

Görüşülen gündem maddelerinden 7,8,9,10,11,12 maddeleri ile ilgili yönetim kurulu ayrı ayrı çalışma yapıp yaklaşık maliyetleri Olağan Üstü Genel Kurul yaparak üyelere bilgi verildikten sonra uygulamaya geçilecektir.

 

Öneri D blok ile E blok arasında güvenli bir yaya kapısının açılması

Güvenlik için kamera sayısının arttırılması

D ve E blok önündeki 1 metrelik alanın düzenlenmesi

Binalardaki kat aralarındaki Çöp Kovalarının tekrar konulmasına yönetime öneri olarak sunulmuştur.

 

 

DİVAN BAŞKANI                                            YAZMAN

Hüseyin Kaçar                                               Uğur Akbağ

Sosyal Medya