Genel Kurul Kararları

24.12.2020 12:08


SARIKENT 1 SİTESİ 8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Sarıkent 1 Sitesi 8. Olağan Genel Kurulu, 11 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 20.00’de A Blok yönetim odasında toplanmıştır. Gündemin 2.maddesi gereği divan kurulu başkanı ve kâtip üye seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Hüseyin Kaçar divan başkanı, Yusuf Ölmez kâtip üye olarak seçilmiştir.

 

1.      Yapılan yoklamada toplantıya 56 sakinin katıldığı tespit edildi.

2.      2015 faaliyet raporu, gelir-gider bilançosu ve denetim raporu okundu.

3.      2015 faaliyet raporu, gelir-gider bilançosu ve denetim raporu oy birliğiyle kabul edildi.

4.      Yönetim kuruluna 3 asıl 3 yedek üyenin belirlenmesi kararlaştırıldı. Buna göre yapılan oylamada (Başkan) Hüseyin Demirtaş, (Başkan yardımcısı) Birol Koca ve (Muhasip üye) Gönül Çankaya olarak seçildi. Ramazan Özbek, Selami Gönül ve Hamza Gürler yedek üyeler olarak seçildi.

5.      Denetim kuruluna Hüseyin Kaçar ve Yusuf Ölmez seçildi.

6.      Drenaj ve İzolasyon konusunda yönetime yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim drenaj ve izolasyon konusunda çalışma yapıp en kısa zamanda olağanüstü genel kurul yaparak sakinleri bilgilendirecektir.

7.      Güvenlik ve temizlik konularının tekrar değerlendirilmesi konusunda yönetime yetki verildi.

8.      3 veya 4 kapıcı maliyeti araştırılması,

9.      Site girişinin yeniden düzenlenmesi konusunda teknik çalışmanın yapılarak en kısa zamanda olağanüstü genel kurula sunulması kararlaştırılmıştır.

10.  Yönetimin gerçekleştireceği her türlü uyarıya rağmen gerekli önlemleri almayan site sakinlerini nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklardan yönetiminin sorumlu tutulamayacağı kararlaştırılmıştır.

11.  Öneriler dilekler konusu görüşüldü. Buna göre;

12.  Giriş kapılarının değiştirilmesi,

13.  D Bloğunun altının yönetim odası veya toplu programlar için kullanılacak hale getirilmesi,

14.  Site genelinde yapılacak bakım onarım işlerinin yönetimin bilgisi dışında yaptırılmaması,

15.  Toplanacak aidatlarda 12 ay boyunca tek fiyat uygulanması,

16.  Yeşil alanın azaltılarak otoparkın artırılması,

17.  Yangın merdivenlerinin yeniden gözden geçirilmesi,

18.  Yemek kokularının giderilmesine yönelik blok bacalarına rüzgârgülü takılması,

19.  Sığınak ve depoların gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi,

20.  Site içine ağır tonajlı araçların (kamyon, kamyonet, otobüs vb.) girişinin yasaklanması,

21.  Kombi bacaları bina ana girişleri üzerinde olan sakinlerin ivedilikle bacalarının yönlerini değiştirmeleri konusunda yazılı olarak uyarılması,

 

Konularında gerekli işlerin yapılmasına yönelik yönetime yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Sosyal Medya