Güvenlik Personeli Talimatı

24.12.2020 11:39

SARIKENT 1 SİTESİ GÜVENLİK PERSONELİ TALİMATI

 

 1-Site Güvenlik binasında her vardiya görevlisi nöbetine 5 dakika önce gelerek devir-teslim yapacaklardır. Devir teslim defteri tutularak imzalanacaktır.

 2-Personelin işe geliş - gidiş durumu izlenecek, gelmeyen personel yönetime derhal bildirilecektir.

3-Servis, temizlik, market, vb. gelen şahıs ya da firmalar için, konut sakinlerinden telefon ile teyit alınacaktır.

4-Güvenlik binası her zaman temiz olacak, devir teslim alan/eden temiz alacaktır.

5-Güvenlik personeli kulübe içerisinde yönetim ve site personeli haricinde kimsenin bulunmasına müsaade etmeyecektir.

6-Site girişinde bulunan bariyer her zaman kapalı olacaktır. Olağan dışı haller haricinde kapalı kalmasını sağlayacaktır.(Wc, lavabo vs.)

7-Siteye yapılan her türlü giriş ve çıkış gerek yaya gerek araç olarak izlenecek, misafir ya da yabancı kişilerin sorgulaması yapıldıktan sonra ziyaretçi defterine kaydı yapılacaktır.

8-Güvenlik kameraları ile site çevresi düzenli olarak izlenecektir.

9-Güvenlik görevlileri, siteye giriş kapısı dışında sitenin diğer bölümlerinde olası problemlerde site yöneticisine hemen bilgi verilecek, ulaşamadığı takdirde kendisi ilgilenecektir.

10-Site önüne ve çevresine gelen her türlü araç ve şahsın takibi yapılacak, şüpheli şahıs ya da araçlar site yönetimine bildirilecektir.

11-Kılık, kıyafet, saç ya da sakal gibi personelin dış görünümünü belirleyen faktörlere önemle dikkat edilecektir.

12-Görev bölgesinde Bilgisayar gibi cihazlar bulundurulmayacak, izlenmeyecektir.

13-Gece vardiyasında görevli güvenlik personeli, gece yarısından sonra site kontrollerinde blok ana kapılarının kapalı olmasını, açık kalmış lamba vs. nin kapatılmasını sağlayacaktır.

14-Güvenlik personeli; Site sakinleri, site görevlileri, site yöneticileri ve siteye dışarıdan gelen üçüncü şahıslarla yakınlık kurmayacaktır.

15-İzin, maaş vb. gibi konular siteden herhangi biriyle asla konuşulmayacaktır.

16-Vardiyasını teslim alırken ve teslim ederken tüm demirbaşlar kontrol edilecek, eksiksiz, arızasız ve hasarsız olarak teslim edilip teslim alınacaktır.

17-Görev saatlerinde veya dışında hiç kimseyle saygısızca veya laubali şekilde konuşma ve davranışlarda bulunulmayacaktır. Hitaplarında Bay, Bayan, Bey, Hanım gibi ifadelerle konuşacaktır.

18-Nöbet yerini zorunlu terk etmesi halinde giriş kapısında gerekli tedbirleri alacak, dönüşünde güvenlik kamera kayıtlarını geriye alıp izleme yaparak vukuat olup olmadığını kontrol edecektir.

19-Yazılı kâğıt, evrak ve belgeler düzenli ve tertipli olarak tutulacaktır.

20-Güvenlik görevlileri site yönetimi, site sakinleri, iş arkadaşları, işletmeciler ya da üçüncü şahıslar hakkında olumsuz konuşmalar yapmayacak diğer site görevlileri ile mesafeyi koruyacaktır.

21-Vardiyanın sona erme saatinde diğer görevli gelmeden Üniformasını çıkarmayacak, üzerinde güvenlik şirketinin vermiş olduğu resmi kıyafet dışında başka bir kıyafet, aksesuar vs. bulundurmayacaktır.

22-Görev bölgesinde herhangi birinden hiçbir surette para ya da malzeme kabul etmeyecektir. Site sakinleri adına gelen kargolarda yardımcı olunması adına onların bilgisi dahilinde sitede olmamaları durumunda kısa süreli teslim alabilecekler ve en kısa sürede teslimi yapılacaktır. Kargosunu uzun süre bekletenlerin bir daha hiçbir surette kargosu teslim alınmayacaktır.

23-Görev saatlerinde uyumayacak, uyuklamayacaktır.

24-Akıllı devriye kontrol sistemini (yapılacak) yönetimin belirlediği sürelerde yapacak, sistem arızalı ise yönetime derhal bildirilecektir.

25-Görev saatlerinde herhangi bir vukuat olduğunda kendi yetki dâhilin de ise müdahale edecek, yetkisi dışında ya da yetkisini aşan durumlarda önce kolluk kuvvetlerine sonra site yönetimine bilgi verecektir.

26-Site çocuklarının kendilerine veya başkalarına zarar verecek durumu görülürse derhal uyaracak, durumu velilerine bildirecektir.

27-Site Yönetici, site sakini veya site görevlilerinden, işletmeci veya üçüncü şahıslardan her ne sebeple olursa olsun kesinlikle para ya da başka bir şey istenmeyecektir.

28-Gündüz veya gece yemek ve çay molalarında giriş kapısı terk edilmeyecektir.

29-Site içerisine seyyar satıcı, pazarlamacı, dilenci ya da benzeri kişilerin girmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

30-Dışarıdan siteye gelen ziyaretçi, Temizlikçi, Tamirci, Bakıcı, Kargo vb. gibi tüm üçüncü şahıslar site sakinlerine telefon ile aranarak bildirilecek, onayı alınmadan hiç kimse siteye alınmayacaktır. Eğer site sakini evde yoksa site içerisine alınmayacaktır. Araçlı ise karşı otoparkta bekletilecektir. Evde olmayan site sakinine gelen misafirler, site sakini tarafından daha önce güvenliğe bildirildi ise o şahıs site içerisine alınacaktır. Eğer site sakini evde olmayıp site içerisinde ise veya dahili telefonu duymaz yada dahili telefon irtibatı bulunmuyorsa, misafir şahısların ev sahibine ulaşması ve güvenliği arayıp bilgi verilmesi durumunda misafirler site içerisine alınacaktır. Gerek site sakini, gerekse dışarıdan gelen üçüncü şahıslarla konuşma ve diyaloglarda hitap ve yaklaşıma son derece özen gösterilecek, nezaket kurallarının dışına çıkılmayacak, kesinlikle olumsuz diyaloga girilmeyecek olası problemler ivedi bir şekilde site yönetimine bildirilecektir. Ancak tüm problemlerde yaklaşım sorun odaklı değil, çözüm odaklı olacaktır.

31-Daha önceden siteden ev taşınması için ilgili site yönetimine bildirilmemiş ve site sakininin kendisi olmadan ev taşınmasına müsaade edilmeyecektir. Eşya taşınmalar site güvenliği nezaretinde site sakinlerinin can ve mal güvenliğine zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.

32-Kiralık ve satılık daire bakmak için gelen 3. şahıslar site içerisine alınmayacak, Emlakçı veya daire sakini ile birlikte daireye bakmaya gelen kişiler prosedürler çerçevesinde site içerisine alınacaktır. Gelen kişilerin mutlaka kayıtları yapılacaktır.

33- Güvenlik kuralına uymayan satıcı, nakliyeci, kargo, tamirci ve diğer ticari 3. şahıslar mutlaka uyarılacak gerekirlerse bir daha site içerisine alınmayacaktır.

34- Olabilecek hırsızlık vakalarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

35- Site içerisine giren, site sakinlerinden olmayan araçların hız limitlerine uymaları takip edilecek, uymayanlar uyarılacak ve yönetime bildirilecektir. Site içi hız limiti 20 Km.dir.

36- Site hudutları dahilinde park etmiş site sakinlerine ait araçların kapı, cam ve farlarının açık olup olmadığı kontrol edilecek bu durumda kat maliki güvenlik görevlilerince haberdar edilecektir.

37- Site içinde park eden araçların (oto, motosiklet, bisiklet vs.) uygunsuz park etmeleri halinde araç sahipleri uyarılacak, blok girişlerinin önüne ya da trafiği engelleyecek şekilde ikinci bir sıra yapılmasının önüne geçilerek trafik ve yaya akışı sağlanacaktır. Park ederken diğer araçlara verilen zararlar tutanakla hemen tespit edilip yönetime derhal bildirilecektir.

38- Yangın halinde derhal itfaiyeye bildirilip, site sakinlerinin güvenliği için yangın alarmına basılacak, yangın mekânının boşaltılması ve güvenliği için gerekli tedbirler alınacaktır.

39- Site telefonları acil durumlar ve site işlerinin dışında özel işler ve görüşmeler için kullanılmayacaktır.

40- Site sakinlerinin acil sağlık vakaları durumunda güvenlik personeli ambulans ve sağlık görevlilerinin çağrılması konusunda azami gayret gösterecek bu konuda derhal yardımcı olunacak, konu derhal site yönetimine de bildirilecektir.

41- Site ortak alanlarının, site binalarının, çatı, balkon ve dış cephelerini tamirat-tadilatlarının izlenmesi, ayrıca sitedeki ortak kullanım alanlarındaki demirbaş ve malzemelerin izlenmesi ve takibinde site güvenlik personeli birinci derecede soruludur. Site yönetim planına uygun olmayan uygulamalar hakkında derhal ilgililer hakkında tutanak tanzim edilerek site yönetimine bildirilecektir.

42- Saat 23:00 ile 08:00 arasında komşularını ve diğer site sakinlerini rahatsız edici şekilde müzik dinleyen, eğlence yapan, balkonlarda ve bağımsız bölümlerde rahatsızlığa sebebiyet verenler güvenlik görevlilerince uyarılacak ve ilk mesai saatinde sözlü ve yazılı vukuat raporuyla yöneticiye bildirilecektir.

43- Dairelerin tadil ve tamiratı sonucunda çıkan moloz malzeme, artık vs.lerin çöp konteynırı yanına bırakılmasını kontrol edeceklerdir.

44- Siteye dışarıdan gelen yabancı araçlar mutlaka durdurulacak, kontrol edilecek, kayıt yapıldıktan sonra girişlerine izin verilecektir.

46- Siteye kısa süreli çalışmalar için gelen şahıs ya da firmalar için güvenlik tarafından kat malikine bilgi verilecek, konut sakinin’den teyit alınarak çalışacak kişiler ilgili oldukları daireye gönderileceklerdir.

 

İşbu site güvenlik talimatı site dahilinde görev yapan güvenlik personelinin hizmet çerçevesini çizen bir hizmet tanımı içeren kurallardan oluşup her personel için bağlayıcı olup imzalanan iş sözleşmesinin akdi şartlarının bir kısmıdır. İşbu talimat her personele imzası karşılığı zimmetle teslim edilecek, bu kurallara uymayan personele ihtar, ikincisinde yevmiye cezası, üçüncü tekrarında ise ihraç cezası verilecektir.

 

SARIKENT 1 SİTESİ YÖNETİMİ

 

PERSONELLER:                                                                İMZA

1……………………………………………..…………………………………………………………………….

 

2……………………………………………………………….…………………………………………………..

 

3……………………………………………………..……………………………………………………………..

 

Sosyal Medya